Thành quả Kinh doanh

  • Special Sale Results
  • Dự án sàn với các công ty xây dựng hàng đầu

    Các công ty nổi tiếng trong các lĩnh vực cạnh tranh cao như xây dựng và kiến trúc thích Hansol HomeDeco là đối tác cho các giải pháp không gian mà khách hàng mong muốn.

    Đặc biệt, Sàn Hansol đang thay đổi mô hình nội thất bằng cách tạo ra không gian lành mạnh và thiết kế nội thất thực tế sử dụng vật liệu xanh

Các dự án ván sàn

POSCO Sejong City 4-1 P3 B/L / Pyeongtaek Dongsak Community Housing Association Apartment
Daewoo E&C Gunsan the Ocean City Prugio / Ansan Metrotown Prugio Hillstate / Seocho Prugio Summit
Hyundai Development Singil New Town / Suwon Yeongtong / Dongtan
GS E&C Eungam-dong Baengnyeonsan Park Xi / Dapsip-ri / Eunpyeong Sky View / Xi the Express 3rd / Gimhae Yulha / Donghceon Xi 2nd / Sinbanpo Xi / Dongtan Lake Xi the Terrace
Samsung C&T Seoul, Gangbuk-gu, Mia-dong ('10) / Seoul, Dongdaemun-gu, Yongdu-dong ('09) / Seoul, Seongbuk-gu, Jongam-dong ('09) / Gyeonggi, Suwon-si, Ingye-dong ('09)
SK E&C Hanam Riverpark
Hanyang Yangsan Mulgeum / Anyang Cheongwon APT / Incheon Cheongna District / Suwon Ingye-dong
POSCO A&C Wonheung Station Bom Building / Sanbon Studio
Booyoung Housing Namyangju Wolsan 1st, 2nd / Hwaseong Dongtan A23 B/L

sơ đồ trang web