Tổng quan tập đoàn Hansol

Tập đoàn Hansol phát triển cùng với sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc từ năm 1965, bắt đầu với ngành công nghiệp giấy.

Năm 1991, Tập đoàn Samsung đã thành lập một hệ thống các công ty độc lập , nắm giữ và dẫn đầu ngành trong các lĩnh vực khác nhau với các nhóm kinh doanh vật liệu và giải pháp kinh doanh

Triết lý

 • BYUNGCHEOL LEE
 • "Đức tính tốt nhất trong xã hội loài người chính là tình nguyện.
  Không có gì chính đáng và vô giá với con người hơn điều này, và không có gì quý hơn mục tiêu của cuộc sống.
  Do đó, nhiệm vụ doanh nghiệp chắc chắn phải là phục vụ quốc gia, nhân dân và nhân loại "

  BYUNG-CHEOL LEE/ Nhà sáng lập Tập đoàn Samsung

 • INHEE LEE
 • "Hansol là nơi để nhìn xa và mơ ước lớn.
  Là môi trường làm việc thỏa sức nghiên cứu và thử thách với những cơ hội lớn
  Tất cả chúng ta đều tạo ra những khả năng vô hạn và tạo ra một thế giới tốt đẹp kết hợp thiên nhiên, văn hoá và nhân loại."

  Cố vấn tập đoàn Hansol Lee In Hee

 • INHEE LEE
 • DONGGIL CHO

  Chủ tịch Cho Dong Gil tập đoàn Hansol

 • Tại Hansol, chúng tôi theo đuổi lợi thế cạnh tranh thông qua sự khác biệt, thực hiện giá trị tối đa và cam kết phát triển bền vững với khách hàng.

  Một công ty có tầm nhìn đúng có thể thực hiện giá trị lớn. Khi xã hội phát triển, các tập đoàn trở thành hàng xóm tốt để phục vụ cộng đồng bằng cách chịu trách nhiệm xã hội và biến lợi nhuận trở lại cho người dân vì một tương lai tốt đẹp hơn.

  Với tinh thần này, Hansol đang hướng tới những cơ hội mới cho một tương lai tươi sáng hơn.

  Hansol không sợ thử thách và thay đổi.

  Trong lịch sử, tất cả những tiến bộ đã được thực hiện bởi những người phá vỡ nền tảng mới và tìm thấy giá trị trong suy nghĩ khác với những người khác. Hansol cam kết mang lại giá trị mới cho khách hàng với lợi thế cạnh tranh. Hansol cung cấp, chia sẻ các giá trị cho tương lai bền vững và tiếp tục phát triển kinh doanh của chúng tôi với khách hàng

  Chủ tịch Cho Dong Gil tập đoàn Hansol

sơ đồ trang web