Hansol HomeDecor Lịch sử

 • 1999

  Tháng 11

  sản phẩm ván sàn MDF, PB, HDF đạt chứng nhận`` GREEN MARK ''

  Tháng 11

  Phát triển bảng chống cháy

  Tháng 10

  Hansol Cham Maru thành lập 'Học viện xây dựng'

  Tháng 09

  bắt đầu kinh doanh sàn

  Tháng 09

  Phát triển bảng thân thiện với môi trường (bảng E1 giá rẻ)

  Tháng 01

  nhà máy Iksan đạt chứng nhận KS F 3200 (MDF)
 • 1996

  Tháng 11

  bắt đầu kinh doanh gỗ xẻ

  Tháng 09

  Nhà máy Iksan đạt chứng nhận ISO 9002 (MDF)

  Tháng 01

  bắt đầu kinh doanh lâm nghiệp ở nước ngoài cụ thể là New Zealand, và thành lập Hansol Newz Zealand ltd.
 • 1995

  Tháng 10

  hoàn công nhà máy Iksan (MDF)

  Tháng 04

  thay đổi tên thành Hansol Porem Co., Ltd. Tuyên bố "thành lập thứ hai"

  Tháng 03

  hợp nhất với 'Dongin Board Co., Ltd.'
 • 1994

  Tháng 01

  Tập đoàn Hansol công bố 'Triết lý Shinhansol'
 • 1993

  Tháng 02

  bắt đầu hoạt động kinh doanh trồng cây ở nước ngoài và trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Hàn Quốc trong hoạt động này (Úc Perth)
 • 1992

  Tháng 10

  đổi tên công ty thành Công ty TNHH Lâm nghiệp tổng hợp Hansol

  Tháng 09

  tuyên bố chính thức Hansol
 • 1991

  Tháng 12

  Thành lập công Jeonju Imsan

sơ đồ trang web