Hansol HomeDecor Lịch sử

 • 2009

  Tháng 12

  đã có được "Chứng chỉ RS" lần đầu tiên trong ngành (sàn kháng khuẩn)
 • 2006

  Tháng 06

  Hansol Cham Maru đã nhận được `` F ☆ ♥♥♥ '' của bộ Giao thông lãnh thổ Nhật Bản
 • 2005

  Tháng 12

  đạt chứng nhận xuất sắc nhất cho sàn gỗ và vật liệu kiến trúc thân thiện với môi trường (rev HB mark)

  Tháng 05

  Hansol Cham Maru đạt chứng nhận 'Super-E0'

  Tháng 01

  Hansol Cham Maru đạt chứng nhận xuất sắc nhất cho vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường cao nhất (Hansolak HB Mark)
 • 2004

  Tháng 12

  là doanh nghiệp đầu tiên của Hàn Quốc đạt cấp EO về sàn gỗ thân thiện môi trường

  Tháng 10

  Phát triển Wood chip thân thiện với môi trường (SUPER E0 board)

  Tháng 07

  nhà máy Iksan đạt chứng nhận ISO 14001

  Tháng 04

  Hansol Cham Maru đạt chứng nhận 'Environment Mark"
 • 2003

  Tháng 12

  bắt đầu kinh doanh cửa

  Tháng 11

  niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc

  Tháng 06

  đạt chứng nhận " Đánh dấu tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc "(MDF, sàn)

  Tháng 05

  thay đổi tên công ty thành Hansol Home Deco

  Tháng 02

  Nhận được chứng nhận KS F 3126

  Tháng 01

  phát triển board thân thiện với môi trường (bảng E1 nôi địa số 1)
 • 2002

  Tháng 10

  bắt đầu kinh doanh Molding (nẹp)

  Tháng 01

  Chủ tịch Cho Dong-gil ra mắt tập đoàn Hansol Home Deco
 • 2001

  Tháng 12

  hoàn công nhà máy LPM
 • 2000

  Tháng 12

  PB đạt chứng nhận "GR Mark"

  Tháng 08

  Phát triển bảng thân thiện với môi trường (bảng E0) và chạy hệ thống sản xuất

sơ đồ trang web