Hansol HomeDeco Tóm tắt

Tóm tắt

Hansol Home Deco là công ty chuyên nghiệp dẫn đầu về chất lượng và thiết kế thuộc hàng đẳng cấp thế giới về vật liệu nội thất như sàn gỗ, cửa, chất liệu nẹp viền và vật liệu tường
Đặc biệt, chúng tôi là doanh nghiệp đầu tiên của Hàn Quốc xúc tiến hoạt đồng trồng rừng ở nước ngoài, đó không chỉ là bước chuẩn bị cho tương lai mà còn mang ý nghĩa đẩy mạnh năng lượng tái tạo từ đó hình thành chuỗi giá trị trong kinh doanh, chúng tôi đang từng bước trưởng thành với những bước tiến xa và dài hơn thông qua sự nổ lực nghiên cứu không ngừng và những thách thức mới

Hansol HomeDeco, từ đầu tiên thành tốt nhất tại Hàn Quốc

Chúng tôi đang phát triển thành công ty thân thiện với môi trường tốt nhất ở Hàn Quốc bằng cách mở rộng kinh doanh vật liệu nội thất dựa trên các giá trị thân thiện với môi trường, như một công ty đầu tiên ở Hàn Quốc để góp phần giảm khí thải nhà kính và mở rộng sản xuất năng lượng tái tạo

Công ty chuyên nghiệp về vật liệu nội thất

Chúng tôi đang mở rộng sang ngành công nghiệp vật liệu nội thất bằng cách mở rộng các mặt hàng như vật liệu nội thất, vật liệu sàn, vật liệu cửa / đúc và vật liệu tường, và tư vấn những không gian đẹp với chất lượng và thiết kế đẳng cấp thế giới.

Hoàn thành chuỗi giá trị của kinh doanh gỗ

Dựa trên chuyên môn và bí quyết về gỗ, chúng tôi đang củng cố khả năng cạnh tranh cốt lõi của mình bằng cách phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường, các sản phẩm hiệu suất cao thông qua chiến lược quan trọng như trồng ở nước ngoài để khai thác lấy gỗ, làm đồ nội thất và vật liệu nội thất. Ngoài ra, chúng tôi đang phát triển như một công ty hàng đầu trong tương lai bằng cách sáng chế năng lượng tái tạo (hơi nước, năng lượng) và kinh doanh vật liệu mới tiên tiến bằng cách tái chế tài nguyên rừng làm tăng giá trị của cây xanh.

Khu vực kinh doanh

Khu vực kinh doanh

sơ đồ trang web