Hansol Group Ý niệm hệ thống

Sứ mệnh của chúng ta

 • icon
 • Đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua sự khác biệt

  Thành công kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hơn chỉ có thể đạt được thông qua việc tạo ra các giá trị khách hàng dựa trên năng lực cốt lõi được vật chất hóa hoàn toàn và độc quyền. Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi chỉ có thể là một thành viên thực sự của xã hội này một khi chúng tôi vượt qua sự tồn tại đơn thuần để đạt được giá trị lớn nhất có thể và tăng trưởng bền vững với khách hàng của chúng tôi. Với suy nghĩ này, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc thu hút các năng lực cốt lõi khác biệt

 • icon
 • Tối đa hóa giá trị

  Tối đa hóa giá trị có nghĩa là chúng ta sẽ không hài lòng với những gì chúng ta đang có hiện tại, nhưng hãy tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi tiềm năng của chúng ta được hiện thực hóa hoàn toàn dưới dạng kết quả tối ưu và hy vọng cao hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thử thách bản thân để mang lại giá trị sâu sắc hơn cho khách hàng và tối đa hóa tiềm năng của chúng tôi như là một doanh nghiệp

 • icon
 • Phát triển bền vững cùng khách hàng

  Chúng tôi tin rằng chúng tôi chỉ có thể phát triển khi chúng tôi cung cấp các giá trị cho khách hàng và hỗ trợ thành công của họ với tư cách là đối tác cho sự đổi mới của họ. Bằng cách gần gũi và cá nhân với khách hàng, chúng tôi sẽ xác định nhu cầu của họ cũng như các lợi ích tiềm ẩn và thu hút họ bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. Biết rằng phát triển cùng với khách hàng cũng có nghĩa là hoạt động bền vững, chúng tôi sẽ nỗ lực để tăng trưởng chia sẻ thành hiện thực

Nguyên tắc của chúng tôi

img
 • Nguyên tắc của chúng tôi đại diện cho cách chúng tôi vận hành, cách chúng tôi đưa ra quyết định, làm thế nào chúng ta đo lường những gì chúng ta làm và những gì chúng ta phải làm cho một tương lai tốt hơn. Bao gồm bảy cụm từ, chúng được chia thành các nguyên tắc kinh doanh và nguyên tắc tổ chức

 • Nguyên tắc kinh doanh

  Định hướng khách hàngGiá trị mớiPhương pháp tốt hơnLợi thế cạnh tranh thông qua sự khác biệt

 • Nguyên tắc tổ chức

  Đam mêMinh bạchTốc độ

sơ đồ trang web