Hansol CI

Dấu từ

  • hansol

Dấu từ

Dấu từ là một hình ảnh trực quan của hình ảnh công ty là một yếu tố quan trọng trong việc thiết lập bản sắc của hệ thống. Dấu từ mới bao gồm hai hình chữ nhật và chữ cái tiếng Anh 'Hansol' biểu thị chung mục tiêu của công ty là trở thành một công ty tiên phong thông qua đa dạng hóa và toàn cầu hóa. Hình chữ nhật đại diện cho thái độ cơ bản của Hansol kết nối con người và thiên nhiên - màu xanh tượng trưng cho bầu trời và tương lai trong khi màu xanh lá cây đại diện cho trái đất, thiên nhiên và hiện tại. Điều này biểu thị cam kết của Hansol là phục vụ như một cây cầu nối giữa trái đất, thiên nhiên và hiện tại không hoàn hảo với bầu trời lý tưởng, nhân loại và tương lai.

Loại logo

Logo type

Cùng với dấu từ, loại logo cũng là biểu tượng trực quan của hình ảnh công ty và là yếu tố cốt lõi của CI. Như với một con dấu cá nhân, nó được sử dụng với nhãn hiệu từ của công ty như là một đại diện cho độ tin cậy, tin cậy và trách nhiệm của công ty. Logo được thiết kế để làm nổi bật hình ảnh thân thiện của Hansol hài hòa với dấu từ và có cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Hàn.

Hansol Group CI

Để phân biệt logo với từ đánh dấu, một loại phông chữ mid-gothic nhẹ trong tiếng Hàn đã được sử dụng thay vì loại nặng. Vì logo là biểu tượng của độ tin cậy và CI, nên việc thể hiện chính xác là vô cùng quan trọng và cần được chú ý khi tái tạo logo để ngăn chặn sự thay đổi thị giác. Đối với logo tiếng Anh, phông chữ ánh sáng Helvetica neue được sử dụng trái ngược với phông chữ nặng được sử dụng cho dấu từ để làm cho nó nổi bật.

sơ đồ trang web