Hansol Secure

Chúng tôi đang mở một thế giới kỹ thuật số mới với tư cách là nhà cung cấp nền tảng bảo mật

Hansol Secure là một công ty năng động dẫn đầu đổi mới công nghệ trong lĩnh vực thẻ thông minh và nền tảng bảo mật di động và nắm giữ hơn 50 bằng sáng chế trên toàn thế giới. Là một nhà lãnh đạo trong không chỉ giải pháp eSIM mà còn là giải pháp bảo mật IoT, chúng tôi sẽ đi đầu trong việc tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

CEO Sang-Jin PARK
Thành lập Ngày 15 tháng 9, 2000
Điện thoại +82-2-2082-0777
Địa chỉ Tầng 5, Tháp Deayong Post 2, 306, Digital-ro, Guro-gu, Seoul
Website www.hansolsecure.com
Lĩnh vực kinh doanh

Nền tảng bảo mật

sơ đồ trang web