Hansol Holdings

Hansol Holdings

Hansol Holdings, một công ty cổ phần của Hansol Group, cố gắng đảm bảo rằng các công ty con của mình có 'lợi thế cạnh tranh thông qua sự khác biệt' và ‘phát triển cùng khách hàng' bằng cách nhận ra 'giá trị tối đa‘

Hansol Holdings đặt ưu tiên cao nhất vào việc tối đa hóa giá trị cổ đông, xây dựng môi trường quản lý minh bạch và cung cấp thông tin quản lý chính xác cho các cổ đông.

Hansol Holdings dành riêng cho việc quản lý thương hiệu của nhóm và tập trung vào giá trị tốt hơn của thương hiệu nhóm 'Hansol'.

Hansol Holdings cung cấp dịch vụ để quản lý trơn tru các công ty con thông qua việc tạo ra một danh mục đầu tư kinh doanh toàn doanh nghiệp và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Hansol Holdings tối đa hóa khả năng cạnh tranh của các công ty con bằng cách đặt đúng tài năng tốt nhất trong từng lĩnh vực.

CEO Jeahee Lee
Thành lập Tháng 1 năm 2015
Điện thoại +82-2-3287-6074
Địa chỉ Tầng 25, Tòa nhà 100 Avenue Avenue B, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul
Website hansol.com

sơ đồ trang web