FAQ

Nếu bạn có câu hỏi,vui lòng liên hệ
Tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc gọi (82-80-777-2299)
Trung tâm khách hàng
게시글 검색
Sàn gỗ - mối quan hệ với tồn kho như thế nào?
2019-09-24 07:43:49

Không có vấn đề gì cả. Tất cả các nguyên liệu thô được sản xuất trong nước, không nhập khẩu, do đó chúng có thể được cung cấp số lượng đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Sàn gỗ cường lực và sàn gỗ dán chủ yếu là nhập khẩu, nên các đại lý sẽ duy trì tồn kho phù hợp vì nếu mở rộng số lượng tồn kho quá lớn sẽ liên quan đến vốn và vấn đề bảo quản tồn kho

 

Nếu trường hợp thiếu tồn kho thì dù có đặt hàng ngay thì cũng mất đến vài tháng và đương nhiên không người tiêu dùng nào chấp nhận điều này

 

SNS 공유

sơ đồ trang web